• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY BUDAPEST

tanusítódoktor

Mi az energetikai tanúsítvány készítésének értelme?
Mikor kell energetikai tanúsítvány készíttetni?
Hogyan épül fel az energetikai tanúsítvány?
Milyen épületek esetében nem szükséges az energia tanúsítvány elkészítése?
Nekem csak a tanúsítvány száma kell sürgősen, lehetséges?
Hány évig érvényes az energetikai tanúsítvány?
Mit nevezünk jelentős felújításnak?
Mikor kaphat BB besorolást egy ingatlan?
Mikor kaphat AA, vagy jobb besorolást egy ingatlan?
Milyen energia besorolási osztályok érhetők el?
Mit kell tennem ahhoz, hogy az ingatlan kedvezőbb besorolási osztályba kerüljön?
Miből állapítható meg az energetikai tanúsítvány eredetisége?
Megakadályozhatja-e az energetikai besorolás a tanúsítvány készítésének célját?
Mi a teendő, ha elkészült a tanúsítvány?
Mennyi idő alatt készül el az energetikai tanúsítvány?
Ki végezhet energetikai tanúsítást?
Mi a biztosíték, hogy helyesen készült el a tanúsítvány?
Miért minket válasszon?
Hol vállaljuk energetikai tanúsítvány készítését?

 

Mi az energetikai tanúsítvány készítésének értelme?


Az Európai Unió egyértelmű célja az energiafenntarthatóság növelése és az energiahatékonyság ösztönzése. Miután a háztartások energiafelhasználása igen jelentős, ezért kiemelt cél ennek csökkentése. Magyarország, mint az Európai Unió tagja, szintén meghonosította az uniós rendelkezéseket. Ez alapján 2009. január 1-től kötelező az új építésű ingatlanokra energia tanúsítványt készíteni, 2016. január 1-től pedig már a meglévőkre is.

Nem titkolt cél az sem, hogy az ingatlan energetikai besorolásnak árképző hatása legyen, ugyanúgy, mint pl. ha egy mosógépet, vagy egy hűtőt veszünk. Ez a gondolat egyelőre nem valósult meg, a legtöbb esetben akkor kérnek fel minket tanúsítvány készítésére, amikor az eladó és a vevő már megegyezett egymással.

Általános vélekedés, hogy az ingatlan eladási folyamatának ezen része egy jogszabályi előírás, egy újabb „lehúzás”. Valóban, egy régi társasházi lakásra sok esetben hiába ír elő a tanúsító felújítási javaslatokat, ezek megvalósításához a többi lakó szavazata is szükséges (pl. hőszigetelés felrakása). Ezzel ellentétben a jogszabály igen hatásos új építésű ingatlanoknál, segít azok korszerű megépülésében.

 

 

Mikor kell energetikai tanúsítvány készíttetni?


Ön saját célra bármikor készíttethet energetikai tanúsítványt. Néhány esetben azonban a jogszabály ezt kötelezően előírja. A leggyakoribb három ok az alábbi:

 • ingatlan eladásakor
 • ingatlan bérbeadáskor
 • ingatlan használatba vételi engedélyéhez


Ezen kívül az esetek döntő többségében pályázatok is előríják tanúsítvány készítését, ha Ön a pályázat keretében szeretné felújíttatani, korszerűsíteni ingatlanát.

 

 

Hogyan épül fel az energetikai tanúsítvány?

Energetikai tanusítvány minta


A tanúsítvány első oldala az összesítő lap. Itt található meg az Ön ingatlanának legfontosabb adatai: címe, helyrajzi száma, energetikai besorolása és energetikai adatai, valamint a jobb felső sarokban a tanúsítvány egyedi száma, a HET-azonosító.


Az összesítő lapot követi a számítási rész, aminek a terjedelme az ingatlan típusától és nagyságától nagymértékben függ. Ebben a részben szerepelnek részletesen az épület határoló szerkezetei, a fűtési-és melegvíz termelő rendszer és itt történik a nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése is.


A harmadik rész a felújítási javaslatokat tartalmazza, úgy, hogy az megfeleljen az aktuális előírásoknak. A jelenleg érvényes követelményszintet a 7/2006-os TNM rendelet 5. számú melléklete határozza meg, ez az úgynevezett költségoptimalizált követelményszint.


Ez szigorú előírásokat tartalmaz, így a falakra, padlásra, padlóra jelentős szigetelőréteg előírását szükséges javasolnunk. Az ablakok követelményértékei is úgy megszigorodtak, hogy azt már csak három rétegű nemesgáz töltetű nyílászáró elégíti ki. Fontos megemlíteni, hogy ezek csupán javaslatok, betartani nem kötelező őket!


Az utolsó rész az energetikai tanúsítvány mellékleteit tartalmazza, ami legtöbbször a helyszínen készült fotókból áll.


Tekintse meg egy enrgetikai tanusítvány PDF mintáját

 

 

Milyen épületek esetében nem szükséges az energia tanúsítvány elkészítése?


Ezt a kérdést a 176/2008 kormányrendelet határozza meg teljeskörűen. A leggyakoribb okok az alábbiak:

 

Nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni, ha

 

 • az épület 50 m2-nél kisebb. Egy 50 m2 társasházi lakásnál az egész társasház területét kell figyelembe venni, így felmentést ez a kritérium lakásokra nem ad!
 • évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánták (pl. nyaraló)
 • hitéleti célra használt az épület
 • az ingatlan mezőgazdasági épület

 

 

Nekem csak a tanúsítvány száma kell sürgősen, lehetséges?


Sok hívást kapunk, hogy sürgős lenne a tanúsítvány elkészítése, mert már mennének az ügyvédhez. Tudomásuk szerint elég a tanúsítvány száma, a számítások később is ráérnek. Sajnos ez nem lehetséges, mivel az energetikai tanúsítvány egyedi azonosítóját az OÉNY hivatalos kormányzati oldala csak allor generálja, ha a tanúsítvány teljes egészében elkészült.

 

 

Hány évig érvényes az energetikai tanúsítvány?


Az energetikai tanúsítvány a hitelesítéstől számítva 10 évig érvényes. A hitelesítés dátumát megtalálja a tanúsítvány összesítő oldalának bal alsó sarkában.
Bizonyos esetekben azonban a tanúsítvány 10 éven belül is érvényét veszítheti. A leggyakoribb ok, ha az ingatlanon jelentős felújítás történik, pl. hőszigetelést kap, vagy kazáncsere történik. További okok az ingatlan bővítése, vagy az ingatlanra vonatkozó energetikai besorolás jogszabályi hátterének megváltozása. Szintén hatályát veszti a meglévő tanúsítvány, ha az ingatlanra vonatkozóan egy új energetikai tanúsítvány készül.

 

 

Mit nevezünk jelentős felújításnak?


Jelentős felújításról abban az esetben beszélünk, ha a felújítás az épületet határoló szerkezet felületének legalább 25%-t érinti. Szintén jelentősnek nevezzük a felújítást, ha az épület bővítése meghaladja az eredi épület alapterületének 100%-t.
Nem számít viszont jelentős felújításnak a pince-és padlásfödémek utólagos szigetelése.
Jelentős felújítás esetén már az egész épületnek meg kell felelni az úgynevezett költségoptimalizált követelményszintnek (7/2006. TNM rendelet (IV. 24.) 5. számú melléklete).

 

 

Mikor kaphat BB besorolást egy ingatlan?


A „BB” kategória hivatalos megnevezése „Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő”.
BB besorolást akkor kaphat az ingatlan, ha az összesített energetikai jellemzője 80 és 100% közé esik, valamint a megújuló energia részaránya eléri a 25%-t. Ebből következik, hogy egy épületbe bármilyen korszerű szerkezet és gépészet be lehet építve, de ha nincs megújuló energiaforrása, akkor a maximális besorolása maximum CC lehet.

 

 

Mikor kaphat AA, vagy jobb besorolást egy ingatlan?


Az „AA”” kategória hivatalos megnevezése „Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb”.
AA besorolást akkor kaphat az ingatlan összesített energetikai jellemzője kisebb, vagy egyenlő 80%-nál és a megújuló energia részaránya eléri az 50%-t.

 

 

Milyen energia besorolási osztályok érhetők el?


A besorolási osztályok jelölése 2016. január 1-től megváltozott, ettől az időponttól kezdve az osztályok betűjelzései megkettőződtek. Jelenleg AA++-tól JJ-ig terjed a besorolási skála.

Energetikai tanusítvány sávok
Energetikai minőségi osztályok

 

 

Mit kell tennem ahhoz, hogy az ingatlan kedvezőbb besorolási osztályba kerüljön?


Az energetikai tanúsítvány minden esetben kitér a korszerűsítési javaslatokra. Ezek betartásával elérhető, hogy az ingatlana jobb besorolási osztályba kerüljön.
Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb energetikai javulást a határoló szerkezetek hőszigetelésével és a fűtési rendszer korszerűsítésével lehet elérni.

 

 

Miből állapítható meg az energetikai tanúsítvány eredetisége?


A tanúsítvány előlapjának jobb felső sarkában található az úgynevezett HET-szám. Ezt a számot az OÉNY generálja, amikor a szakember feltölti oldalára a számításokat és a fényképdokumentációt. Ez a szám egyedi, ez bizonyítja a tanúsítvány eredetiségét. Ön is leellenőrizheti, hogy a HET szám valóban az Ön ingatlanára vonatkozik. Nem kell mást tennie, mint erre a linkre kattintania és a helyrajzi szám, vagy a cím beírása után az oldal kiírja az Ön ingatlanára készült tanúsítványok azonosító kódját. Fordítva is rákereshet, a HET szám megadása után a rendszer kiadja a tanúsított ingatlan adatait.

 

 

Megakadályozhatja-e az energetikai besorolás a tanúsítvány készítésének célját?


Ingatlan eladás, vagy bérbeadás esetén semmilyen szankcióval nem jár, ha az ingatlana rossz besorolást kap, ettől függetlenül az nyugodtan eladható, vagy bérbeadható. A tanúsítvány besorolása jelenleg legfeljebb az ingatlan eladási, vagy bérbeadási árára van hatással. Jelenleg azonban a legtöbb érdeklődő nem a besorolás alapján dönt.
Más a helyzet viszont használatbavételi engedélynél és pályázatoknál. Használatbavételi engedélyhez szükséges, hogy az ingatlan teljesítse az érvényes követelményszintet. Amennyiben az energetikai tanúsítvány szerint ez nem teljesül, úgy az ingatlan nem kaphat használatbavételi engedélyt. Szintén meghatározó a tanúsítvány eredménye energiahatékonysági pályázatok esetében: ha a pályázat által megkívánt energetikai javulás nem érhető el, akkor az ingatlan sajnos nem fog nyerni a pályázaton.

 

 

Mi a teendő, ha elkészült a tanúsítvány?


Az elkészült tanúsítványt a tanúsítvány készíttetésének célja szerint kell felhasználni:

 • Eladás esetén a tanúsítvány azonosító számára van szüksége az ügyvédnek, ezt az eladónak el kell juttatnia neki. Ezen kívül az eladónak a tanúsítványt a vevő rendelkezésére kell bocsátani.
 • Bérbeadás esetén a bérleti szerződésbe kell beleírni a tanúsítvány azonosító számát.
 • Használatbevételi engedély megszerzése céljából készült tanúsítvány esetén az elkészült tanúsítványt az építési hatóság számára kell benyújtani.
 • Pályázatnál a pályázat kiírása szerint kell eljárni.

 

 

Mennyi idő alatt készül el az energetikai tanúsítvány?


A helyszíni felmérés a megrendelés után általában 1-2 napon belül megtörténik, kivételes esetben akár aznap is. Az energetikai tanúsítvány a felmérés után 24-48 órán belül elkészül, természetesen figyelembe véve a megrendelő határidő igényeit.

 

 

Ki végezhet energetikai tanúsítást?


Energetikai tanúsítói jogosultságot az szerezhet, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott szakirányú végzettséggel. Ezek a következők: okleveles építészmérnök, település mérnök, építőmérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök.

A jogosultság betűjele:


A Magyar Mérnöki Kamara honlapján leellenőrizhető, hogy a választott szakembernek van-e érvényes jogosultsága.

dr. Kovács Ákos Domonkos jogosultsága itt ellenőrizhető

 

 

Mi a biztosíték, hogy helyesen készült el a tanúsítvány?


A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9/A bekezdése szerint véletlenszerűen kiválasztja a tanúsítványok 2%-t és ellenőrzi. Amennyiben a tanúsító két kategóriát tévedett az ingatlan energetikai besorolásánál, akkor kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását. Ezen kívül pénzbírság kivetésére is sor kerülhet.


Ennek ellenére sok tanúsítóról hallani, hogy a gyorsabb számítások érdekében kockáztat, sok esetben ki se megy a helyszínre a felmérést elvégezni. A tanúsítás megrendelése előtt mindig győződjön meg arról előtt, hogy a tanúsító szerepel a kamarai névjegyzékben!

 

 

Miért minket válasszon?

 • törekszünk arra, hogy lehetőleg az ingatlanát az Ön időbeosztásának megfelelően mérjük fel, hogy Önnek ne kelljen szabadnapot kivennie. Tapasztalat szerint a legtöbb felmérésünk így a késő délutáni-kora esti órákra esik, amikor Ön már hazaért a munkából, de vállalunk felmérést a kora reggeli órákban és szombaton is.  
 • mi mindig adunk számlát: az energetikai tanúsítvány elismert költségnek számít, így ingatlan eladásakor, bérbeadásakor ez csökkenti az adóalapját
 • nincsenek rejtett költségek, az áraink tartalmaznak mindent a kiszállástól a postázásig
 • mi mindig kimegyünk a helyszínre és elvégezzük a felmérést
 • minden értékelésünk maximális: https://joszaki.hu/dr-kovacs-akos-domonkos-energetikai-tanusitvany
 • nem hitegetjük feleslegesen, mi annyi munkát vállalunk el határidőre, amit jó szívvel teljesíteni is tudunk! Ha az Ön megrendelése nem fér bele a kapacitásunkba, akkor ezt a lehető leghamarabb megválaszoljuk, hogy legyen ideje másik szakembert találni.
 • lehetőségeink szerint óvjuk a környezetet

 

Környezetvédelem

 • Napjainkban az egyik legnagyobb probléma a környezetszennyezés. A lakosság részéről a fő szennyezőanyag kibocsátó továbbra is az autó. Mi úgy próbálunk tenni a környezet védelméért, hogy Budapest területén belül mindig a közösségi közlekedést használjuk. Ezen kívül több apró lépést is teszünk a környezet védelméért: pl. a nyomtatott dokumentumok festéktakarékos nyomtatása, a nem hivatalos dokumentumok újrahasznosított papírra nyomtatása, valamint újratölthető elemek használata az eszközeinkben.

 

 

Hol vállaljuk energetikai tanúsítvány készítését?


Kiemelten Budapest I., V., VI., VII. VIII., IX., XI. kerületben vállaljuk elsősorban lakások tanúsítását eladás, vagy bérbeadás céljából.  Amennyiben kapacitásunk engedi, úgy természetesen más kerületekben is vállalunk munkát külön kiszállási díj felszámítása nélkül.