• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY BUDAPEST

Az energetikai tanúsítvány ára, költségei

Az ügyfelek természetes igénye, hogy az energetikai tanúsítvány áráról tájékozódjanak a megrendelés előtt. Ebben a bejegyzésben körbejárjuk a témát, megtudhatjuk, hogyan alakul ki a tanúsítvány ára, milyen árak számítanak 2022-ben reálisnak, olcsónak és drágának. Végül az árazást a szakember szemszögéből is értékeljük, megnézzük hogyan éri meg számára. 

Az energetikai tanúsítvány ára a rendelet szerint

Létezik-e az árakra valamilyen szabályozás?

Mielőtt belevágunk a témába, nézzük meg kiindulásként, hogy mit ír a témáról maga a jogszabály. A  176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet ide vonotkozó részei szerint:

Tanúsítás ára rendelet alapján

"A tanúsítás költségei
10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Ezen igényt - díjjegyzékkel - a szerződéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni kell.
(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) (….) tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra.
(4) A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet.
(5) Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.
"

Első dolog, ami szemet szúr, hogy a rendelet csak az önálló rendeltetési egységeket (lakásokat) tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy van még egy terület, ami rendeletileg szabályozva van, de ezzel most nem foglalkozunk, mert a szakmában viszonylag ritkán kerül alkalmazásra ez a módszer. Egyszerűség kedvéért jelentsük most ki: lakásokon kívül az energetikai tanúsítvány ára nincs rendeletileg korlátozva! Családi ház tanúsításának ára tehát elméletileg bármennyi lehet, a piac szabályozza. A gyakorlatban azonban összefüggés van a lakások tanúsításának árával, mondhatjuk, hogy a családi ház tanúsításának ára minden tanúsítónál a lakások árlistája alapján kerül meghatározásra.  
Lássuk tehát, hogy mennibe kerülhet a lakás energetikai tanúsítása: a rendelet alapján az ár pontosan nem meghatározható, de a rendelet szellemisége szerint a maximális ár nagyjából így tevődik össze: 2*5500 Ft ( 2 óra tanúsítás)+ 5500 Ft*0,5 ( 1 óra utazásii díj) + 5500 Ft *0,1 (egyéb költségek) = 14.300 Ft. Azaz elméletileg és átlagosan a maximális ár 14.000-16.000 Ft egy lakás esetében. Hangsúlyozom, hogy ez átlagosan igaz, mert az utazási idő több is lehet egy-egy helyszín esetében, mint 1 óra, de ezt az értéket jó közelítésnek vehetjük. 16.000 Ft-nál magasabb árhoz már olyan utazási idővel kellene számolni, ami hosszú távon életszerűtlen, azonban egy-egy esetben előfordulását nem lehet kizárni. 

A rendeleti ár problémái

Első és egyben legfontosabb gond, hogy a rendelet 2008-as dátumozású, azaz az általa meghatározott ár 14 éve változatlan! A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint azóta az infláció 37,4% volt, de ha a szolgáltatásokra vonatkozó pénzromlást nézzük, akkor ez az érték már 38,5%. Ha a 2008-as rendelet alapján a lakás tanúsítási árát inflációval korrigáljuk, akkor a fenti árnak 2022-ben 19-22 ezer Ft-nak kellene lennie! Vajon melyik olvasó lenne elégedett, ha a munkabére ugyanabban a munkakörben ma is ugyanakkora lenne, mint 2008-ban? 

Második nagy probléma a rendelettel, hogy a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra. Valóban vannak olyan lakások, aminél 2 óra alatt megvan a végeredmény, azonban ez a ritkább eset és erősen a lakás típusától függ (általában panellakásokra igaz). A rendelet egyáltalán nem veszi figyelembe a nagyobb méretű lakások tanúsítási időszükségletét, ami 3-4, vagy akár annál több óra is lehet. Kivitelt csak az alábbiakban fogalmaz meg:
(6) Kivételes esetben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

A “hosszasabb tudományos vizsgálódás” eléggé gumiszabálynak tűnik, de valószínúsíthető, hogy a rendeletalkotó nem az egyszerűsített módszerrel végzett tanúsítvány készítés esetére gondol. A részletes módszerű számításnál sokkal inkább elképzelhető alkalmazása, de jelenleg olyan kevés tanúsítvány készül ezzel a módszerrel, hogy ezzel most nem foglalkozunk.

Utazási óradíj tanúsításnál

A harmadik probléma pedig az 5. paragrafus által leírt utázassal eltöltött idő óradíja, ami az 5500 Ft fele, 2750 Ft. Itt tulajdonképpen két részre ágazó gondról van szó: egyrészt senki sem tudja ellenőrizni, hogy mennyi idő alatt jut el a tanúsító A pontból B pontba, másrészt 2022-ben még a legrosszabbul kereső mérnök is bármelyik munkahelyen nagyobb óradíjjal rendelkezik ennél (utazás is munkaidő!). Ne feledjük, ezek bruttó díjak, ebből még lejönnek a költségek! Ráadásul a rendelet a “tanúsítás költségei” rész utolsó pontjánál ezt írja:
"(7) A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni."
Ez a pont elmételig védi a megrendelőt, gyakorlatilag tovább bonyolítja az amúgy sem könnyű helyzetet: a (4) paragrafus szerint az utazással járó igazolt költségel elszámolhatók (pl. üzemanyagköltség). Ha védeni akajuk az ügyfelet, akkor vajon megéri közösségi közlekdéssel menni a helyszínre? Ekkor nincs üzemenyagköltség, viszont megnő az utazással töltött idő… Vajon melyik a kedvezőbb? A kérdés költői, még soha sem találkoztam olyan tanúsítóval, aki ezt megrendelésenként mérlegeli.
Senki ne gondolja, hogy ezen kívül nem lehetne sorolni tovább a rendelettel kapcsolatos problémákat, de ezt a hármat mindenképpen szükséges volt kiemelni.
Összefoglalva a rendelet ugyan megpróbálja szabályozni a tanúsítás árát, de mint láttuk, csak a lakások esetében, ám itt is sok nehezen ellenőrizhető tétellel operál. Ebből következően az energetikai tanúsítvány ára elméletileg maximalizált, gyakorlatilag azonban bármennyibe kerülhet!

Az energetikai tanúsítvány ára a valóságban

Ha megnézzük a legismertebb keresőoldal találatait az “energetikai tanúsítvány ára” kulcsszóra, akkor láthatjuk, hogy kisebb méretű lakások esetén a rendelet által támasztott áraknak megfelelnek a szolgáltatók. Hozzá kell tenni, hogy az árakat csak Budapest esetére néztem, vidéken, főleg kisebb településeken ennél jellemzően drágább az árfekvés. A nagyobb méretű lakásoknál azonban már a cégek 70-80%-a mindenképp magasabb árakat kínál a megengedettnél (jelenleg a 15.000-16.000 Ft-os határt tekintem a rendelet szellemiségének betartását). Van akinél 25000 Ft a felső szint, de maximum, amit találtam 30000 Ft volt! Ez az ár már csak nagyjából 6 órányi utazási költséggel lenne magyarázható, ami nehezen menne egy városon belül… Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 20 és 30 ezer Ft közötti árfekvés egy lakás esetében már nem tartja be a jogszabályt. 
Nagyon sok tanúsító kínál 16-20 ezer Ft közötti sávban energetikai tanúsítást egy lakásra, mit mondhatunk róluk? Természetesen, mint ahogy az előző részekben már volt szó róla, szintén kicsi az esély, hogy a rendelet által meghatároroztt költségeknek megfelelnek. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az inflációval korrigálva ennek kellene lennie manapság az energetikai tanúsítvány realis értékének (lakás esetén). Soha nem hallottam olyanról, hogy egy energetikai tanúsítót az alkalmazott árai miatt büntettek volna meg. Erre a kategóriára nem lehet azt mondani a rendelet miatt, hogy elfogadható, de mindenképpen életszerű, sőt minimum ennyinek kéne lenni minden főállású tanústónál. Erről részletesebben lesz még szó a későbbiekben.
Még egy szembeszökő dologra lehetünk figyelmesek az energetikai tanúsítók árainak vizsgálata közben: amíg a rendelet alapján a fő költségeket a munkadíjból és az utazási díjból kellene meghatározni, addig kijelenthetjük, hogy ez sehol sincs így, mindenhol egy ár szerepel egybegyúrva az összes költséget. Miért van ez így? A válasz nagyon egyszerű: rendkívül nehéz lenne egy olyan árlistát létrehozni, ami részletesen figyelembe venné az utazási időket. Ebből következően az egybegyúrt árak egy átlagos utazási idővel kalkulálnak, ami azt jelenti, hogy a tanúsító irodájához közel lakó többet fizet, a távolabb lakó pedig kevesebbet, mint kellene neki. Ezzel az igazságtalansággal sajnos kénytelenek vagyunk együtt élni. 

Meg lehet-e élni engergetikai tanúsításból?

Tanúsító szakember megélhetősége

A kérdés jogosan merül fel annak a tükrében, hogy a lákosok árszabása 14 éve változatlan. Vannak tanúsítók, akik arra specializálódtak, hogy új építésű házak tervezésénél adjanak tanácsokat, hogy azok teljesítsék használatba vételkor a hatályos jogszabály követelményeit. Ők az energetikai tudásukat tehát tanácsadással is bővítik. Vannak olyanok, akik pályázatokhoz csinálnak megrendeleléseket, ők is tudnak különböző egyéb tételekért számlázni. A sort lehet még folytatni, így szűkítsük le a kérdést arra, hogy kizárólag adás-vétel vagy bérbeadás miatt készült tanúsítványok készítéséből meg lehet-e élni jobban, mint ha más mérnöki munkát vállalnánk? Itt az egyéb mérnöki munka az összeshasonlító alap, mert mindegyik energetikai tanúsítónak muszáj rendelkeznie valamilyen mérnöki végzettséggel.
Vegyük példának, hogy egy tanúsító meg tud csinálni egy nap alatt (8 munkaóra) 3 db tanúsítást egy átlagos méretű lakás esetében. Ez már elég erőltetett tempót feltételez, de induljunk ki ebből. Ha a tanúsító a rendeleti árakat betartja, akkor feltételezzük, hogy lakásonként átlagosan 14000 Ft üti a markát. Ha egy hónapban 21 munkanappal számolunk, akkor a havi bevétel 882.000 Ft. 
Hasonlítsuk ezt össze a KSH által kimutatott bruttó átlagkeresettel, ami 2021. I. negyedéve alapján 539.384 Ft szellemi foglalkozásoknál. Sajnos vannak mérnökök, akik ennél kevesebbet keresnek, de van, aki sokkal többet, de úgy gondolom, hogy kiindulhatunk ebből az adatból. 

Milyen költségei vannak az energetikai tanúsítóknak? 

Az energetkai tanúsítást vállalkozás formájában végzik a legtöbben. Itt nincs külön fizetett szabadság, így ezt a pénzt is ki kell termelni, azaz a bevételt 10%-kal rögtön csökkenthetjük emiatt. Ebből kezdhetjük levonni a különböző költségeket.

Energetikai tanúsító költségei

A költségek rendkívül sokrétűek, van ami állandó (ebből van a kevesebb, pl. kamarai tagdíj, továbbképzési díj), de a legtöbb költség változó. Gépkocsi használatánál az üzemanyagköltség és parkolási díj több tízezer forintos nagyságrend havonta, emelett az autó is amortizálódik, annak a fenntartására is kell költeni. Ha meg a tanúsító tömegközlekedést választ, akkor ott van a bérlet költsége, de mivel ez lassabb formája az utazásnak, így a fenti példa szerinti napi 3 db tanúsítás nem elvégezhető, így eleve a bevétel is kevesebb. 
Számolni kell még a nyomtatási-és postaköltséggel is, de természetesen itt is meg kell említeni, hogy a számítógép és a nyomtató is időnként elromlik, javítani, cserélni kell.
Nem aszabd elfelejtkezni az állam felé utalandó költségekről sem. Az adók mértékének és az adóbevallás elkészítéséhez könyvelőt szükséges fizetni. Mindenképp kell iparűzési adóval számolni, ami jellemzően 2% a bevételek után, a fenti havi 880.000 Ft-os példánál maradva ez havi kb. 17.000 Ft. Anélkül, hogy belemennénk az adók részletezésébe (ami a társasági formától is függ), tételezzük fel, hogy az összes bevételből fennmaradó nyereséget a bérre fordítjuk.
A költségek levonása után még a legoptimistább becslés (betegségekkel, dugókkal, egyéb munkát hátráltató tényezőkkel nem számoltunk) szerint is csak kb. 700.000 Ft marad, amit bérre lehet fordítani. Anélkül, hogy belemennénk adóügyi fejtegetésbe, ez kb. bruttó 600.000 Ft-t jelent, ami némiképp magasabb az összehasonlítási alapunknál (539.384 Ft). Alighanem ezért a különbségért nem éri meg a vállalkozói lét bizonytalanságát vállalni. Levonhatjuk viszont a következtetést, hogy igenis szükség lenne arra, hogy a tanúsítás ára rendeletileg is ki legyen időnként igazítva.

Ha elkezdjük böngészni az internetet energetikai tanúsítót keresve, akkor mégis rengeteget találunk. Mi ennek az oka? Az alábbi pontokban pár indokot összeszedtem:

  • Akinek főállásban csak ez a tevékenysége, az általában KATA-s egyéni vállalkozóként űzi a mesterséget. Ekkor jóval több nettó marad a tanúsító zsebében, viszont a nyugdíj kevesebb lesz, így ez a vállalkozási forma később üt vissza. Fentebb ezt az adózási formát direkt nem taglaltam, mert az összehaonlítást nem tette volna lehetővé.
  • Sokan vannak, akik valamilyen más elfoglaltság mellet végzik, legjellemzőbb erre a tervezés, vagy értékbecslés. Ebbe a kategóriába tartozik az én vállalkozásom is, ezért tudom (egyelőre) a rendeleti keretek között tartani áraimat
  • Van egy szűkebb réteg, aki „nagyban“ csinálja. Ez azt jelenti, hogy kiszervezi jellemzően egyetemistáknak a felmérést, természetesen alamizsnáért és a szakember csak a számításokat végzi. A tanúsítvány ezáltal olcsó tud maradni, viszont komoly hátránya, hogy mivel több ember végzi a munkát, így fontos információk vesznek el útközben. Sajnos ezek a munkák sokszor nem minőségükről híresek.
  • Szomorú, de vannak olyanak, akiknek egyértelműen nem a minőség a célja, ki kell mondani, hogy csalásokkal akarnak minél több pénzt megszerezni. Áraik jellemzően alacsonyak. Taktikájuk gyakran beválik, mivel a Megrendelőnek sem érdeke magas árat fizetni (a Megrendelő nagy többségben a lakás tulajdonosa ingatlan adás-vétel előtt. A szerződés után az energetikai tanúsítványhoz semmi köze nem lesz, így minősége sem érdekli, a Vevő viszont pórul jár. Kamarai ellenőrzés emellett lassú és nem kielégítő).

Az olcsó tanúsítványok

Olcsó tanúsítványok alatt itt azt értem, amik nem csak hogy betartják a rendelet „tanúsítás költségei“ alapján meghatározott kritériumokat, de még a rendelet adta lehetőségeket sem használják ki. Ez árban kifejezve általában a 10-12 ezer Ft környékén mozog. Vajon ezekkel minden rendben? Erre nem lehet egyértelműen válaszolni, ismerek példákat mindkét oldalról, de sajnos a negatív oldalon hosszabb a lista. Ha a tanúsító nem akar kimenni a helyszínre, vagy direkt így hirdeti magát, azt jobb elkerülni (a rendelet csak speciális esetben engedi meg az „online“ tanúsítást). Ezeket a „szakembereket“ sokszor az ingatlanosok táplálják: ha az ingatlonos szolgálataiban benne van az energetikai tanúsítvány is az árban, akkor nyilván a legolcsóbbat választja, azon belül is azt, akivel nincsen gond (azaz az ingatlanba bejutást sem kell biztosítania).

Összefoglalás:

Végül foglaljuk össze röviden a bejegyzés tanulságait:

Energetikai tanúsítvány ára összefoglalva
  • A rendelet lakásokra határozza meg a tanúsítás költségét. Ez elméletben nincs maximalizálva, mert utazi idő költségétől is függ, de nagy többségben a maximum ár 16.000 Ft körül alakulhat.
  • Egyéb esetben (pl. családi ház, ipari létesítmény) a rendelet nem szabályozza az árakat (kevés kivételtől eltekintve, amivel nem érdemes foglalkozni). Ezekben az esetekben a piac diktál, de a tanúsítók árképzése általában a lakásokból indul ki, így kapcsolat van a kettő között.
  • A rendelet 14 éves, azóta nem történt változás az árakban. Inflációval kiigazítva 2022-ben 19-22 ezer Ft-nak kéne lennie egy lakás energetikai tanúsításának.
  • A túl olcsó (10-12 ezer Ft) és a túl drága tanúsítvány (25-30 ezer Ft) legyen mindenki szemében gyanús, az okok megvizsgálása a megrendelés előtt különösen javallott.